Какви са предимствата на технологията FDM?

Има много различни техники за 3D печат. Най-известните техники са: селективно лазерно изпичане (SLS), стереолитография (SLA) и моделиране с флуидно отлагане (FDM).
Технологията SLS функционира чрез многократно дозиране на слой прах върху праховото легло. Формата на продукта се създава чрез изпичане на напластения прах с лазер.
SLA функционира чрез втвърдяване на смолата, използвайки UV-лазер, създавайки продукта слой, след слой.
FDM е най-популярната съвременна технология за създаване на 3D модели.

FDM технология

Техниката на FDM се основава на екструзия. С помощта на печатаща глава се разслоява разтопен слой пластмаса върху върху леглото, като към първия слой се добава нов, който прилепва за първия. Така слой след слой се създава триизмерния продукт

По-ниски разходи

В повечето случаи, когато се избира технологията FDM, причинита е по-ниската цена и удобството на тази техника. В сравнение с други техники FDM е много по-евтина. Особено когато става въпрос за промфесионална и промишлена употреба е важно дали производството чрез 3D техника за печат е по-евтино от използването на традиционния начин на производство. Прахът, който се използва в SLS и течността за SLA,са скъпи. Използваните консумативи при FDM, са по-евтини. И както отбелязахме, това е изключително важно при професиналната и промишлена употреба

Широка гама от материали

Тъй като обхватът на пълнители е огромен , фирмите могат да сменят консумативите лесно и икономически изгодно. Също така могат да „превключват“ и ползват едновременно много материали. Това прави възможно отпечатването на сложни модели, защото допълнителната печатаща глава се използва за поддържащ материал като HIPS или PVA. Също така е възможно печат с множество цветове.

По-малко време

Освен това, в сравнение FDM технологията , другите техники изискват повече време за изработка на моделите. Не е нужно да отстранявате праха или да бъдете много внимателни при скъпите течности. При FDM не е необходима почти никаква обработка след печата, а продуктът е готов за употреба.

Достъпност

Не на последно място, технологията FDM е много по-достъпна от другите техники за 3D печат. Практиката показва, че хората са склонни да усвояват тази техника бързо и да я използват лесно. Това прави FDM техниката привлекателна за компании, като за компани с малък или никакъв опит с 3D печата, така и за компании, които вече имат известен опит.